značky
ochutnávky
aktuality

skotská whisky, irská whiskey, americký bourbon      jednosladová, obilná, míchaná i žitná whisky

» informace » články 

  tisk textu

Co je doopravdy Speyside a jaký má význam?


27.5.2022

Mají whisky z jedné oblasti stejný charakter? Panuje libovůle při označování zeměpisného původu prodávaných lahví? To jsou otázky, které napadnou každého při pohledu na mapku palíren, rozčleněnou na oblasti.

Skotské území je milovníkům whisky známé rozdělením na oblasti, jejichž podrobný aktuální popis naleznete např. na whisky online zde: Oblasti výroby - Skotsko (PK: no, taky by to chtělo zaktualizovat)

V principu se Skotsko rozdělilo na severní (Highland) a jižní (Lowland) část, s jasně vymezenou hranicí, ze které dnes trochu vybočuje jen palírna Loch Lomond, která stojí na pomezí. Ostrovy stojí samostatně s výjimečným postavením jednoho z nich – Islay. Stejně tak výjimečné postavení samostatné oblasti si vysloužil jih poloostrova Kintyre, kde leží slavné město Campbeltown. Highland se dále rozděluje na oblast Speyside a „zbytek“.

První rozčlenění vzniknulo již před rokem 1816 z daňových důvodů – oblasti severní a jižní highland se lišily velikostí spotřební daně z alkoholu. Pravděpodobně se tenkrát palírny poblíž sebe méně odlišovaly nebo naopak více podobaly, než dnes, ale časový vývoj postupně oddaloval styly od sebe, takže v současnosti není pravda, že whisky z jedné zeměpisné oblasti má úplně stejný charakter výsledného produktu. Dělení na oblasti je vhodné spíše pro snadnější orientaci na mapě, než jako vodítko ke stylu whisky (David Wishart, Whisky classified, 2002). Známý a kdysi velmi populární odborník a milovník whisky, Michael Jackson (například v knize Vše co jste dosud nevěděli o whisky) k tomu dodává.

„Používané členění Skotska na produkční oblasti spíše usnadňuje nelezení palírny na mapě, než by poskytovalo záruku jednotného stylu výsledné lihoviny. Single malt whisky se většinou jmenuje stejně jako produkční palírna. v ojedinělých případech ztrácí identitu a používá jakousi značku, kterou vymyslel distributor nebo obchodník s mozkem obrostlým vřesem. Spotřebitel pak musí hádat, odkud asi whisky pochází. Co dnes známe, jako skotskou whisky, je výsledkem kombinace podnikavosti, kapitálu a domorodé schopnosti a vědomostí od 19. století, spolu s poctivou dávkou štěstí. Skotská závisí jedině na lidech.“ S ohledem na jeho laskavost, s jakou dokázal i na průměrných whisky najít něco pozoruhodného, je ostré vyjádření překvapením :)

Lepší to ale nelze napsat. Stačí si připomenout palírnu Arran, která vyrábí nakouřený i nenakouřený destilát. Nebo palírnu Springbank, která produkuje tři naprosto odlišné styly (3x destilovaný nenakouřený Hazelburn „irského stylu“, silně nakouřený Longrow a někde mezi nimi ležící Springbank). V oblasti Speyside či Highland, známé především nenakouřenými destiláty experimentují zase občas s rašelinou, např. palírna Balvenie jeden týden v roce zpracovává nakouřený slad a třeba palírna AnCnoc vydala ucelenou sérii nakouřených destilátů, inspirovanou nářadím, používaným ke zpracování palírenské rašeliny. Ve Whisky muzeu v Edinburghu vás vybaví kartičkou napuštěnou různými vůněmi, které údajně charakterizují typické vůně pro danou oblast (jestli to ještě praktikují), ale je třeba to brát s rezervou.

Rozdělení Skotska na produkční oblasti whisky (tj. místo, kde je destilován výsledný produkt), je kryto dokonce zákonem o skotské whisky, schváleným britských parlamentem 23.11. 2009. Zde se popisují v §10, odst. 5 tzv. chráněné lokality (Campbeltown a Islay) a regiony (Highland, Lowland, Speyside-povodí řeky), vyznačující geografický původ z důvodu marketingově-obchodní ochrany. Jinak řečeno vymezují se zde oblasti, jejichž pojmenování nesmí použít nikdo mimo tyto oblasti pro účel pojmenování nebo obchodního promotování svého výrobku destilovaného v jiné části (světa).

Pro zamezení pochybností je Speyside, jako vnitřní podoblast Highland, vymezena úplným soupisem městských regionů, na které se vztahuje.

Řeka Spey je velmi pestrá a dlouhá řeka, která nabízí zajímavé úkazy, u nás nevídané. Vytéká z jezera (!) Spey a po cestě si průtok jezery ještě několikrát zopakuje (např. Spey Damm, Loch Insh), navíc má taky soutok sama se sebou, takže je vlastním přítokem. V závěru vtéká do severního moře v zálivu Moray Firth. Způsob vtoku do moře je příčinou, proč soutěží o místo druhé nejdelší řeky ve Skotsku s dalším řekou Clyde. Délka Spey je 172 km je, zatímco Clyde měří „pouhých“ 170 km. Pokud se však počítá i tzv. s estuárem, což je typ nálevkovitého říčního vtoku do moře, kde není jasné, kdy přesně končí řeka a začíná moře, tak Clyde si může připočítat dodatečných více jak 30 km a posouvá se na místo druhé nejdelší řeky.

Řeka Spey protéká velmi přímočaře z jihu na sever oblastmi, kde se nachází více než 50 funkčních palíren whisky, takže její okolí bylo použito k vymezení samostatné palírenské oblasti.

Pro úplnost se sluší dodat, že existuje i palírna pojmenovaná Speyside, která produkuje destilát s názvem Spey. Jedná se o lehkou whisky, populární hlavně na Taiwanu, která produkujte jak lehce nakouřený tak nenakouřený destilát. Takže, existuje jednotný styl Speyside ?


Další Zdeňkovi texty najdete v článcích.

na začátek stránky

text: petr komárek | web: fafík | datum poslední úpravy textu: 30.05.2022